Ingen trängsel i kampanjbudgeten

Stockholms stad har satsat på en kampanj om trängselavgifterna för fem miljoner. Problemet är att det inte finns någon produkt – trängselavgifttestet är numera upp rejält uppskjutet på grund av bråk om upphandlingen av teknik. (Dagens PS)

Annonserna var prettokonstnärliga om du frågar mig (tyvärr verkar mina bilder av dem förkommit – är det månne Billström som behagar hacka sig in i mina datorer?).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *