“Vi utgick från det värsta”

“Det bästa vi kunde göra för vårt varumärke var att agera så rakt som möjligt. Att försöka tona ner en sådan här händelse slår hårt tillbaka. Människor känner sig inte lugnade, bara vilseledda.”

I en lång intervju visar Fritidsresors Lottie Knutsson på hur ett gott PR-arbete kan genomföras även mitt i en katastrof. Och efteråt. Hon lärde sig mycket i samband med att hon jobbade på SAS informationsavdelning när Gottröra-kraschen inträffade:

“Men jag lärde mig att man först och främst måste ha fokus på de anhöriga. Och att man inte ska underskatta den massmediala kraften. På SAS satt 20 människor och svarade i telefon direkt efter olyckan, de resurserna har inte vi här. I stället har vi daterat upp vår hemsida hela tiden för att avlasta informations- och säljavdelningarna.”

(SvD)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *