En bra e-jul

Medan den traditionella “off-line”-handeln inte kommit upp i de förväntade siffrorna under julhandeln så har e-handelsbolagen kunnat räkna hem en stor uppgång av köp. Sibas e-handel har ökat med 245 % under december och Bokus liksom många andra e-handelsplatser visar på goda julsiffror. Generellt räknar man på föreningen för postorderföretag med att e-handeln bara i november ökade med 30 % generellt i Sverige.

Tradedoubler, vars medlemsföretag ökade sin försäljning med 110 % på europeisk basis jämfört med samma tid förra året menar att det är ett trendbrott, när e-handeln når en kritisk massa och blir ett normalt beteende även för personer med lägre it-vana. (SvD)

Siffrorna visar att de stora kedjorna inom den normala detaljhandeln också är starka på nätet. IKEA såväl som SIBA och OnOff ligger högt på besökslistorna. Däremot är det jämförelsevis få av de traditionella postorderföretagen som visar på en god utveckling på nätet.
Trendbrottet är antagligen här – den kritiska massan är uppnådd och det som visionärerna trodde på under slutet av nittiotalet har nu blivit verklighet.
Det är inte någon stor förflyttning eftersom vi under gångna år kunnat se en ökning av hur nätanvändarna använt prisjämförelsetjänster och gjort egna jämförelser på e-handelsplatserna men sedan köpt sakerna i affär. Steget från priskoll och research till att också genomföra köpet är inte så långt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *