Outsourca inhousebyråer

SAABs flygdivision har valt att låta företagsgruppen Condesign ta över företagets inhousebyrå. Nitton personer blir anställda av Condesign och SAAB räknar med att det kommer bredda marknadsföringen på ett positivt sätt. (Resumé)

Är det kanske början på en återgång till att företag inser att externa krafter klarar av att marknadsföra företaget bättre än att äga inhousebyråer?

Related Posts

One thought on “Outsourca inhousebyråer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *