No Follow – fetsmäll mot kommentarspammarna

Jag har aktiverat No Follow-plugin för att förhoppningsvis göra livet surare för kommentarsspammare. Läs mer om det nya försöket att döda en spamteknik: Google aims to outsmart search tricksters | CNET News.com. (Tips från mymarkup och texturl)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *