Heimer & Co i Cap&Design

Vi är jävligt stolta idag. Den inspirationsbok som vi tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna får mer och mer uppmärksamhet. Senast nu i Cap&Design. Och det är goda omnämnanden och extra kul att Anna får namnet nämnt i artikeln.

Related Posts

3 thoughts on “Heimer & Co i Cap&Design

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *