Ikoniseringen av verkligheten och fantasin

En intressant artikel om hur reklambilderna blir en sorts ikoner som sedan används genom andra kommunikationskanaler för att säga något om verkligheten (eller kommunicera den bild av verkligheten som man vill att mottagaren ska se som verklig). I det här fallet handlar det om den hur man i bildjournalistik tar upp symbolik ur reklam: i det här fallet The Marlboro Man.

Läs artikeln hos Guardian Unlimited.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *