Gult är fult

NU JÄSER DET BLAND VARUMÄRKENA

I tider då antalet varumärken blir fler och fler, originaliteten sämre och sämre samt kopiorna bättre och bättre, gäller det att skydda vad man har för att inte ständigt behöva göra om sig. Dessvärre tar varumärkesskyddandet sig ibland märkliga uttryck när stora varumärken försöker skydda helt vanliga ord såsom jeep. Ryktet att orkestern Metallica försökt skydda ackorden E och H är emellertid betydligt överdrivet (fast väldigt roligt).
En mer modern och modest varumärkesansökan står Jästbolaget för. De önskar skydda jästpaketens karaktäristiska gula färg i sin varuklass. Smart och rimligt tycker FutureLab. Men de behöver nog vare sig vara rädda för nedladdning av jäst från nätet, frifräsande jästarbetare från Baltikum eller asiatiska jästkonglomerat, utan snarare en och annan Private Label i kyldisken.
(Källa: Brandnews via Futurelabs nyhetsbrev)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *