101 år på 101 ord

BBC ger alla skrivarglada möjligheten att tävla i konsten att skriva kort med så många givna ord som möjligt. Det är en undersökning om när olika ord fick allmänt genomslag som föranlett tävlingen. (BBC NEWS)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *