MacWorld den digitala vägen

Mac-användare kan få hela utgåvan av Macworld digitalt. Med hjälp av programmet Zinio kan sugna läsare antingen prenumerera eller köpa lösnummer.

Fördelen ligger i att det är högre upplösning än vanliga pdf-er och att alla länkar både inom tidningen och ut till nätet är i funktion. Sökbarheten är fullständig. Och det allra bästa kanske är att en prenumerant på den digitala versionen får tidningen allra först. Via email blir man uppmanad att ladda ner det nya numret. (Macworld 04/6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *