Attention, attention!

“”When you see interest, respond with your absolutely best shot. And add value,”

Ted McConnell, menar att uppmärksamhet (‘attention’) är vad marknaden måste mäta. Det är i det närmaste meningslöst att titta på antal minuter en person ser något, det betyder inte att personen tagit in budskapet. McConnell är mannen bakom Procter & Gamble:s satsning på konsument- och kundmarknadsföring online. Ett exempel är att överlappningen av användare mellan en av P&G:s mikrosajter, med flera miljoner användare och mediamätningsföretaget AC/Nielsen:s panel är exakt tolv personer.

“How will we measure attention or its results when fragmentation across geography, channels, content, and niche interests thwarts the statistical basis to justify ad spend? Clearly we need new measures.”

McConnel ser problemet i den interaktiva branschen, att det som inte går att mäta finns inte. Branschens räknenissar vill se uppmärksamhet som en vara, en entitet som är mätbar både på längden och höjden, och kunna vikta den gentemot ROI. Men det är inte möjligt. Och ytterligare problem ligger i att människor faktiskt väljer att betala för att slippa se reklam; både när det gäller TiVO/DVR inom TV-mediet och pop-updödare på nätet (visserligen är det nog vanligast att man har dem gratis via diverse toolbars).

Rebecca Lieb gör en sorts definition av vad som måste ses som centralt för varje marknadsförare:

Attention’s a funny thing. It’s finite yet not measured. It has value, yet there’s no formula for assigning a price to it. And as any marketer will tell you, its value is rising precipitously as increased options slice units of attention into smaller, more elusive, yet still unmeasurable quantities.

(ClickZ Experts / Interactive Marketing Strategies)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *