Semiotiska tankar

I essän Semiotics and Media har författaren använt sig av Internet-tekniken på ett intressant sätt. Nej, det är inte flashigt, det är inte rich media men det ger möjligheten att tänka efter.

“a sign is anything that can be used to tell a lie.”

Genom att utforska fr a de Saussures men också Umberto Ecos (det är Eco som är upphovet till citatet ovan) tankar runt symboler och tecken som kommunikativa enheter och deras företräde inom media och reklam.

Thomas Streeter har också varit med och skrivit en essä om semiotiken inom manligt mode: The Male Gaze, Fashion Advertising, and The Pose.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *