En tidning för småstadsbor

American Profile är en amerikansk tidning för småstadsbor. Den är helt inriktad på att återkalla känslan för den lilla staden och därmed också det lilla livet. Kakrecept, hushållstips och reportage från små städer runt i USA ger den framgång.
MediaDailyNews

Det går ett par kalla kårar längs min ryggrad när jag läser om den här tidningen. Jag anar en återgång till det amerikanska femtiotal där ignorans och rädsla för det främmande var grundbultar; bakom framgångseuforin, de stora bilarna och the American dream fanns den och visade sig under McCarthyismen. Det är en sorts modern form av Rousseau: åter till det lilla “naturliga” och den tid då de små städerna var landets motor och kulturens uppehållare. Det är inte konstigt: elfte september är inhugget i det amerikanska hjärtat. Bush har den kristna högern bakom ryggen och kriget mot terrorismen, Homeland Security Act med mera skapar en än större känsla av rädsla. Någon vis människa har sagt: “Rädda människor är farliga.”. American Profile blir en tendens mot en tid och en kultur där friheterna vi vunnit ifrågasätts.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *