TTT – Tankar Tar Tid

Varför inte som en av många motvikter införa till exempel knappar på telefonerna där man kan avvisa samtal med hänvisning till att man TÄNKER? Det är inte rimligt att de enda legitima skälen till att inte svara i telefon är att vara på sammanträde, tjänsteresa, lunch, med mera och att ”tänker lika med arbetar” inte finns med. Det ger fel signaler.

Bodil Jönson ur “Moral och omoral” (Kairos Future)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *