Tidningar om trädgårdsskötsel blomstrar

Gröna fingrar på fyrtiotalisterna

I en kolumn i The Observer ser Sally Sullivan hur trädgårdstidningarna poppar upp som svampar. Det är en blomstrande marknad men det stora problemet är att reklamförsäljningen är dålig (“weedy”: fyndigt av rubriksättaren). (The Observer)

Jag tror att samma sak kommer att ske i Sverige. Tillsammans med den redan stora marknaden för heminredningstidningar i alla former kommer också trädgården att stå mer i fokus. Det kan man också se när reklamfinansierade TV-kanaler startar trädgårdsprogram och att public service-kanalernas “Gröna rum” har en mycket stor publik i alla åldrar.

Det handlar om en sorts fortsättning på hemfixartrenden, en trend som omsätter stora summor bland annat i Sverige. En sorts kokongtrend som inte bygger på rädsla som Faith Popcorn hävdat utan på att bygga det lilla nära rummet till sig och sina nära. Min teori om “Den Annorlunda Kokongtrenden” kan man läsa i kommande nummer av Trendenser – det är inte försent att prenumerera!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *