Skilj på kommunikationen mellan barn och unga

Antalet barn och unga som är online ökar stadigt i USA – 34,3 miljoner år 2003. Hela tjugo procent av Internetanvändarna är under arton och åtminstone hälften av alla barn och tonåringar är uppkopplade med jämna mellanrum. Men det är viktigt att skilja på barn och tonåringar – de senare är mindre beroende av föräldrarnas inkomst och använder nätet mer för kommunikation (email och buddyprogram) liksom att spela spel online. Deras surfvanor handlar mer om identitetsskapande än om leksaker. För att hålla kvar tonåringar behöver onlinemarknadsföraren titta både på text, ton och grafik. (Emarketer Report)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *