Rolf van den Brink: “Våga vägra byta byrå”

Den som följer den svenska reklambranschen och turer med byråbyten och liknande kan verkligen fundera över hur företag ser på reklam och marknadsföring. Det är inte ovanligt att ett byte av marknadschef innebär byte av byrå (ofta utan upphandling). Som Rolf van den Brink skriver:

Skulle Ericsson byta datasystem bara för att datachefen byts? Skulle Gondolen byta ut menyn om kökschefen slutade?

De längsta avtalen är på tre år, inte sällan har statliga verk ramavtal som bara löper över ett år. Som R v d Brink påpekar:

Företag som byter byrå av annat än företagsekonomiska skäl, riskerar tidigare reklaminvesteringar när beprövad och effektiv kommunikation ersätts av ny, oprövad.

(Dagens Media)

Återigen kan man fundera över marknadschefernas professionalitet och företagens dåliga insikt om kommunikation som tillgång snarare än kostnad. Reklam ses sällan som en investering utan som något man lägger till lite med vänsterhanden. Sorgligt är vad det är, och livsfarligt. För det företag som fullt ut vågar se marknadsföring och kommunikation som en lika viktig tillgång som maskinpark eller tjänsteutbud finns det stora konkurrensfördelar att hämta.

är det alltid för företagens bästa att reklambyrån kastas ut?
Få svenska företag har längre avtal än tre år med byrån, det är kutym att byta ofta. Ändå finns det pengar att tjäna på att våga vägra byta byrå.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *