Reklamen saknar respekt för individen

I undersökning efter undersökning visar konsumenterna på en aversion och en frustration över reklambranschens överproduktion av reklambudskap riktade mot varje person som har ett par öre att spendera.

Yankelovich Partners visar att 65% av amerikanerna anser sig vara utsatta för allt för mycket reklam, 61% anser att reklamen är utom all kontroll och 60% är mer negativa till reklam än för fem år sedan. Amerikaner ser reklam som en del av livet men den har tagit över för mycket av livet enligt många.

Branschen får fler och fler mot sig: oppositionen handlar om allt från den negativa impact som reklam sägs ha på barn och unga till att alla dessa gigantiska vepor förfular gatubilden. Problemet är att det inte finns några klara regler för den globala spelplanen, att det inte finns en enda plats där reklambranschen låter bli.

“the advertising industry seems caught up in a death spiral of disrespect. In its desperate clamor to claim the attention of potential shoppers, the industry invents a new intrusive ad mechanism almost every week, until citizens are driven nuts by all the billboards, product placement, junk faxes, pop-unders and all the rest of it.

Till slut kommer en kritisk massa att uppnås och reklam kommer att bli reglerad av stater och bli bunden av konventioner. Det är inte bra – reklambranschen måste skaffa sig en bättre överblick av även den negativa effekt som mängden reklam skapar såväl som den positiva försäljnings/top of the ad/brand-mind-effekten. (Ad Age)

En svensk opinion har funnits länge men nu har bland annat H&M börjat med jättevepor för sina kampanjer vilket gjort att diskussionen startat om att reklam även invaderar det offentliga rummet på ett alltför genomgripande sätt. (Expressen)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *