Avhyvling från BIC

Vass konkurrens inom rakhyvelbranschen.

“”One for the money, two for the comfort, three for the shave”

Samtidigt som man släpper sin nya modell Comfort 3 köper BIC TV-tid och ska gå ut på bred front med varumärkesbyggande reklam. Målgruppen är män i åldrarna 24-44 och det gör att man bara låter reklamen rulla i Kanal 5 och TV4+. Gillette försöker ta marknadsandelar från BIC inom engångssegmentet, därför har huvudkontoret valt en ny bredare strategi. (Dagens Media)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *