One size fits all

Diskussionen om man ska låta interaktiva media och traditionell media samsas i samma nyhetsmedia eller inte är het. Det finns vissa inom framför allt interaktiva medier som menar att dessa behandlas styvmoderligt av branschens mediakanaler medan andra menar att det är nödvändigt att skilja på de olika plattformarna i en för traditionell media och en för interaktiva medier.

Digital media should be viewed as a valuable part of an overall communications plan, not a stand- alone entity. The longer that we keep our industry shrouded in a cloak of complexity and exclusivity, the longer we’ll remain the 3% solution.

David Cohen, senior-VP och interactive media director på Universal McCann Interactive menar att det är dags att skapa en enstaka plattform för båda medierna. Han menar att det är samma utmaningar som möter kommunikatörerna, oavsett om man använder Internet eller traditionella kanaler. Båda industrierna kan lära av varandra och framförallt: det är bara mediabranschen och reklambranschen som ser de båda mediakanalerna som separata – konsumenten gör det inte. (MediaPost Advertising & Media Directory)

Men Cohen får svar på tal från en av Mediaposts redaktörer: Tom Hespos, som menar att interaktiva media har en förändringstakt som är så mycket högre än traditionell media att en gemensam plattform skulle innebära tre fjärdelars övervikt åt nyheter om interaktiva medier:

The traditional advertising and interactive advertising industries move at very different paces. It currently doesn’t make sense to have one book that covers both industries, given this difference.

Hespos menar att tiden ännu inte är mogen för att sammanföra de två mediaindustrierna fullt ut – det skulle kanske än så länge göra mer skada än nytta men han ser inte att det alltid kommer behöva två olika kanaler för att ge det senaste från mediaarenan. (MediaPost Advertising & Media Directory)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *