Unga vill ha betalkort

Unga mellan 20 och 25 år använder kortbetalning oftare och för lägre belopp än dem mellan 55 och 65 år. (ComputerSweden)

Det visar en undersökning från kortterminalföretaget Point Transaction Systems.

Resultatet visar att det finns tydliga skillnader i hur yngre och äldre ser på att betala med kort och hur de använder kort som betalningsmedel. De yngre i åldrarna 20-25 år använder kortet oftare och för ett betydligt lägre belopp än de i åldersgruppen 55-65 år.
Kvinnor betalar oftare med kort, de använder kortet för lägre belopp och ökar sin kortanvändning mer än männen.
Yngre är mer öppna för att betala med kort i nya och ovana situationer, som till exempel vid köp av en varm korv, ett torgstånd eller en hjälpinsamling på stan. Män oroar sig mer för säkerhetsrisken med kort jämfört med kvinnorna.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *