Pris till trasig reklam

Kommunaktuellts reklampris “Columbi ägg” ges till Sveriges Läromedelsproducenter för deras reklamkampanjer som bygger på det dåliga skolmaterial som många skolor har att tillgå. (Dagens Media). Reklambyrån som gjorde det är den nyligen konkursade klassiska byrån Blanking.

Juryns motivering var:

Vår tid präglas av snabba förändringar. Rakt på sak och med ett bildspråk, som de flesta kan känna igen från sin vardag, tydliggörs konsekvenserna av att inte låta förändringarna få genomslag hos dem som utgör Sveriges framtid. Budskapet når inte bara fram till den uttalade målgruppen av beslutsfattare utan till alla som en gång hållit i en skolbok.”

(Resumé).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *