Reklamkakan uppdaterad

IRM uppdaterar sina skattningssiffror för produktionskostnaden för DR. Man ser att one-to-one-marknadsföringen, genom adresserad DR är mer sofistikerad och har dyrare produktion än 1992 när man förra gången uppdaterade siffrorna. (Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *