Ban the boards, Jim

Los Angeles borgmästare har förbjudit nya billboards att sättas upp. Förutom i vissa “sign districts”.

“For years billboards have distracted our commuters, increased visual blight in our neighborhoods, and diminished the market value of houses in communities where billboards exist. . . . Today, we are committing to stopping that kind of blight from reducing the quality of life in our neighborhoods.”

(AdBuster.org)

Inom Popular Culture-forskningen talar man dels om mental enviroment liksom om offentliga platser som delar av innevånarnas ‘livsrum’. Vad gäller det första menas att all information som når oss måste bearbetas av våra hjärnor vilket gör att en alltför hög grad av information gör att vi får en sorts förorenad mental miljö, våra egna tankar störs av all information. En alltför hög informationsdensitet innebär att hjärnan inte orkar ta emot utan börjar filtrera utan någon som helst logik och analys. I den andra pop culture-tesen menar fr a Thomas Fiske att människor ser de offentliga rummen som del av sitt eget livsrum och en alltför hög grad av information och/eller alltför påträngande reklam innebär en känsla av att människans privata integritet utsätts för attack, ens semiprivata rum invaderas och försvarsmekanismer skapas.
För reklambranschen kan det här betyda att branschen hela tiden måste vara medvetna om att människor inte vill ha reklam och när vi gör reklamen måste vi därmed se till att den är så pass icke-attackerande att den upplevs som invaderande av den privata sfären.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *