Monthly Archives: May 2004

Skilj på kommunikationen mellan barn och unga

Antalet barn och unga som är online ökar stadigt i USA – 34,3 miljoner år 2003. Hela tjugo procent av Internetanvändarna är under arton och åtminstone hälften av alla barn och tonåringar är uppkopplade med jämna mellanrum. Men det är viktigt att skilja på barn och tonåringar – de senare är mindre beroende av föräldrarnas inkomst och använder nätet mer för kommunikation (email och buddyprogram) liksom att spela spel online. Deras surfvanor handlar mer om identitetsskapande än om leksaker. För att hålla kvar tonåringar behöver onlinemarknadsföraren titta både på text, ton och grafik. (Emarketer Report)

No sex we’re british

“Cinema body rules image of breastfeeding baby ‘too sexual'”

En reklamfilm för att få britterna att rösta i EU-valet har stoppats. Filmen var tänkt att gå på bio men det var allt för magstarkt för britterna att se ett naket bröst, och de klarar inte av att en mor ammar sitt barn på bild.

Att brittiska tidningar är kända för sina Page 3-tjejer och att brittiska medier inte duckar för att visa bilder på både döda och torterade i Irak verkar inte vara okej i det här fallet. Filmen kommer att visas ocensurerad i 23 EU-länder men inte utan klipp i Storbrittanien. (Aftonbladet och MediaGuardian)

TV-nätverken har högre uppmärksamhetsvärde

Kabelbolagen inom TV-branschen (networks) är kanske viktigare än vad reklambranschen ibland tror. Åtminstone visar undersökningar det.
viewers generally have a much higher propensity to view and “affinity” with cable TV programming than they do with broadcast network TV.

Det visar sig också att tittarna på network-TV är mer uppmärksamma på reklamen än motsvarande uppmärksamhet för reklam inom ordinära broadcast.

Of Total Viewer Men 18-35 (index)
8 p.m. – 9 p.m 52% 88
9 p.m. – 10 p.m 40% 91
10 p.m. – 11 p.m 27% 102
11 p.m. – 12 a.m 13% 118
12 a.m. – 1 a.m 6% 212

(Media Daily News)

Bostongurka i rätten

Felix fortsätter att försöka få skydd för sitt varumärke Bostongurka trots att lägre rätter har menat att Bostongurka har kommit att bli ett generiskt ord och därmed kan det inte skyddas. Enligt Felix skapades namnet på följande sätt:

“Gurkmixen började tillverkas i Eslöv 1951. Det var Herbert Felix som tycket att det var ett slöseri att slänga alla gurksnuttar. När han var i USA upptäckte han gurkröra, och provade sig fram till ett recept när han kom hem. En namntävling utlystes internt, den vanns av hans sekreterare.”

Enligt Felix informationsdirektör är striden mellan Felix och företaget Björnekulla en skillnad i tolkning av EG-domstolens prejudikat: att domstolen ska ta hänsyn till uppfattningen bland slutanvändaren och leden dessförinnan, vilket Felix menar är handeln och leverantören medan Björnekulla menar att det är konsumentens uppfattning som ska gälla. (Dagens Media)

Jag undrar om Felix verkligen gör rätt när man driver en varumärkesfråga så pass långt – åtminstone när det gäller ett så pass degenererat varumärke som Bostongurka. Det finns en fara att striden också blir mot konsumenterna, att man gör konsumenten “dum” som kallar all sorts gurkmix för Bostongurka. Inom branding-branschen finns ibland en lite stelbent syn på varumärkesskydd, åtminstone när det gäller varumärken som blivit generiska (som Jeep, Jacuzzi och Bostongurka). En konsument gillar inte att bli skriven på näsan. Kanske vore det bättre för Felix att satsa på att sälja in att deras Bostongurka är Originalet.

TV-reklamen tappar överhöghet

Den stora tablåveckan går av stapeln i maj, när TV-kanalerna i USA berättar vilka serier som överlevt pilotavsnitten. Det här är också ett tillfälle där reklamköparna samlas och möter TV-företagen.

“Network television is still the best medium for building brand awareness and selling products,” säger Adgate.

Men under gångna år har reklamen i TV minskat sina intäkter till förmån för andra sorters marknadsföring såsom events (Coca Cola har skapat “Red Lounges” där tonåringar och andra kan spela dataspel och dricka Coca Cola) liksom att online-marknadsföringen ökar stadigt.

In a world where the average consumer receives 3,000 ad messages a day, simply reaching audiences is no longer enough. Advertisers want to have a one-on-one dialogue with consumers.

Reklamvärldens utveckling mot att mer bygga relationer till varumärken och använda sig av fler medier (viral-marketing, guerilla-advertising och action-marketing) innebär en stor fara för TV-nätverken som kunnat sätta vilka priser som helst för sina reklamslots. men som Robin Kent, VD för Universal McCann, säger:

“For the price of one spot in a hit show, you can buy a lot of everything else, And even a 1 or 2 percent drop at the networks would have a huge impact.”

(USNews.com)

En annan fara för TV-reklamen är DVR-tekniken, de personliga digitala videobandspelarna där det är enkelt att plocka bort reklamen ur det inspelade materialet. Eftersom det också lär vara de allra mest populära programmen (och därmed de dyraste reklamspottarna) som spelas in är det just de stora reklamköparna som förlorar. Det har visat sig att många TV-tittare kan tänka sig att lägga ner både pengar och tid för att just slippa från reklamen.

“Early adopters also said — by a three to one margin (74% versus 22%) — that the ability to skip commercials is more important to them than being able to watch programs “on demand” (at the time most convenient to them).” (Key Consumers Will Sacrifice Convenience, Cash for Ability to Skip TV Commercials; Less Likely to Trade Their Privacy)

Glassreklam dras tillbaka efter klagomål om rasism

Galaxy Ice Cream har åkt på flertalet klagomål och valde att ta tillbaka sin kampanj. Det som diverse anti-rasistgrupper reagerat mot är att företaget använder ramsan: “Eeny, meeny, miny, mo” eftersom det finns en version där nästan del går: “catch a nigger by his toe”. Masterfoods, ägare till Galaxy Ice Cream, menade att de använt ramsan utifrån att det är en ramsa för att välja ut något. De hade inte någon tanke på att den skulle kunna ses som rasistisk men väljer ändå att dra tillbaka kampanjen.

“As far as we were concerned, in this day and age, the words were commonly used to show the difficulty in making a choice.”

Operation Black Vote som klagat på kampanjen är däremot nöjda och anser att sunt förnuft äntligen fått råda. Organisationen har också en hel del att falla tillbaka på eftersom amerikanska domstolar har prejudicerat att ramsan i sin värsta form ska ses som rasistisk. Samtidigt finns det många historiker som menar att ramsans urspung är keltiskt och användes av druider för att räkna, liksom att de flesta fortsätter ramsan “catch the tiger by the toe”. (MediaGuardian)

En onlinegudstjänst med avatarer

För många år sedan, när jag fortfarande var aktiv präst i Svenska kyrkan, diskuterade jag och några till på vilket sätt man skulle kunna bygga upp gudstjänster som utspelade sig på nätet. Det blev inte så mycket mer trots att en av oss hade tillgång till Bibelsajten.

I en av mina romaner som ligger påbörjade är huvudpersonen präst i en framtid där man loggar in via hjärnan och här är gudstjänsterna helt igenom virtuella och avatarer används för att skapa en närvaro. Döm om min förvåning när jag ser att företaget Ship of fools har skapat den virtuella kyrkan Church of fools där man använder just avatarer och RPG-formatet. Läs mer i
The New York Times och hos The Register

Tyvärr är det svårt att komma in i kyrkan eftersom den ofta är fylld så jag kan inte delge några personliga uppfattningar. Men jag kan se det här projektet som intressant även i marknadsföringsmässiga termer. Här finns möjligheten att bygga en sorts interaktiv sfär även när det gäller att sälja produkter: varför inte en shoppingmall där du kan gå runt med din avatar och titta på utbudet, testa saker interaktivt och få upplevelser i form av interaktion med andra som också är inne för att titta på produkterna.

Minnet är alltid bra men kort

Som skribent har man alltid att välja mellan att endast ha papper och penna med sig och sedan glömma hälften som sagts eftersom man inte hunnit skriva ner det, eller så tar man med sig någon inspelningsutrustning. Förr handlade det om små fickbandspelare och det var ett evigt tillbakaspolande när man sedan skulle skriva artikeln. Nu finns det inspelningsmöjligheter på de flesta mp3-spelare men där är minnet det stora problemet – det krävs en hel del minne för att spela in en lång intervju. Samma problem är det med handdatorer oavsett om det är Palmone eller PocketPC – det finns inte nog med minne – även om man använder sig av minneskort – för långa eller många intervjuer.

Poynter Online har tagit fram två apparater som kan tänkas vara ett vettigt arbetsinstrument för journalister, skribenter och copywriters.

Tablet PC – en blandning av laptop och PDA. De senaste modellerna har inspelningsmöjligheter och genom One Note kan man skriva minnesanteckningar med pennan direkt på skärmen. Visst är det en lite större pryl att bära med sig men genom att anteckningarna digitaliseras kan man också söka på nyckelord i sina anteckningar.

Poynters andra förslag är Archos 380, en sorts bärbar mpeg4-spelare med inspelningsmöjligheter både med ljud och video. Hårddisken på 80 Gb borde räcka till många eller långa intervjusessioner liksom att det finns möjlighet att koppla en extern mikrofon till lådan.

Ofcom ger Now på pälsen

Kändistidningen Now har fått på pälsen av Ofcom, en av brittisk medias regeldomare: “the ad had breached the standards code relating to protection of privacy and exploitation of the individual.”. Det är en annons för tidningen där en man vaknar upp och säger: “I början av kvällen såg du ut som Jennifer Aniston men tre timmar senare blev du den fabulösa Jessie Wallace.”

Det är Jessie Wallace själv som lämnat in klagomålet till Ofcom och menar att det är ett brott mot hennes personliga integritet att använda hennes namn.

Jessie Wallace, en av stjärnorna i Eastenders, är känd för sitt något omstörtande festande och hon har både dragit på sig avstängningar från BBC och ett treårigt körförbud efter att ha kört full. (MediaGuardian)

Drömslogan för Ladyshave: ‘No more Bush’

George W Bushs efternamn har helt klart möjligheter att användas mot honom. Framförallt har kvinnor kommit på en hel del idéer på grund av likheten med den kvinnliga könsbehåringen.

Axis of Eve använder sig av taglinen: “Expose Bush” och andra kreativa slogans som går att ha på sina trosor. Under March of Women – en demonstration till stöd för kvinnans rätt till abort (med ungefär 1150000 deltagare) fanns Axis of Eve med “waving their panties”.

Axis of Eve har som sin mission att visa på hur Bushadministrationen är fientliga mot kvinnor och andra grupper av “icke-vita män”:

The Axis of Eve is a coalition of brazen women on a mission to EXPOSE and DEPOSE President Select George W. Bush and his deceitful administration. Convinced that effective political action can be irreverent and exciting, we have launched a titillating campaign of TRUTH-FLASHING coordinated around our provocative line of protest panties.
No More Cover-ups
We Eves are gearing up for a shameless summer of panty-flashing to lay bare the shameful tactics of the Bush administration and boldly demand an end to political cover-up. Our campaign for naked democracy will culminate at the Republican National Convention in NYC in September, where we will create a media spectacle b(e)aring messages of truth, accountability, and peace.

Doktorer varnar: Reklam är en hälsorisk

Att reklam påverkar kan vi väl gå med på men att som en rad läkare i Australien mena att det är en indirekt hälsorisk, framförallt för barn, eftersom den skapar en normalisering av fast-food, läsk och alkohol. Jag håller med Steve Hall i hans åsikter på
Adrants om doktorernas uttalande. Personligt ansvar, föräldraansvar och sånt verkar vara något som är mindre än reklamvärldens moraliska ansvar.

Andra mer modulerade undersökningar om barn och reklam finns här: BFD – Høring – NOU 2001: 6 (norsk utredningstext) eller BRIS rapport (pdf) liksom andra rapporter hos Sveriges Konsumentråd.

Visst finns det anledning att vara på sin vakt; både som förälder men också som reklamproducent. En undersökning har räknat ut att ett amerikanskt barn ser 40000 TV-reklamspottar under ett år. En undersökning i England visade att barn ofta kände igen varumärken men inte alltid kunde sitt eget namn. I en oerhört tänkvärd kolumn i MediaGuardian skriver Dave Hill om sina barn och hans tankar om all reklam som de utsätts för. Och hans slutsats är:

Maybe contemporary disquiet about the hard-selling of junk foods and status-freighted toys and clothes is partly driven by a sentimental fear of children embracing modernity and partly of a piece with the climate of misplaced panic that has parents seeing paedophiles on every street corner and fearful of letting youngsters play outside or walk to school. And yet an argument remains that the powers that be are failing to meet their responsibilities. Perhaps the only way to change that is for parents to learn from “spoiled brats”: to nag, argue and pester until we get our way.

Grafiska gränssnitt

Det som var Apples USP när de släppte sitt MacOS var just det grafiska gränssnittet, att klicka på ikoner och tänka sig ett skrivbord. Ikonerna var viktiga – man skulle inte behöva läsa texten för att veta vad som hände när man klickade på ikonen. Global standardisering.

GUIdebook visar utvecklingen inom formgivningen av systemikonerna. En oerhört översiktlig sajt med både nostalgi och insikt om att i vissa fall var det nog ändå bättre förr…

N-gagereklam använde riktig mordplats

Nokias reklam för N-gage, där olika platser sätts i samband med delar i ett spel har visat sig vara alltför sann:

“Under a picture of a footpath in the Sighthill area of the city where 25-year-old Dag was left to bleed to death, the advert said: “This is where I got a good beating.”

Reklamen har blivit borttagen från rotation då det visade sig att platser som visades i reklamen var faktiska platser där ett mord på en ung man skett liksom att bilden på gravplatsen var hans begravningsplats.

“”We would like to express our apologies to the few people who were offended by the advertising campaign. This was not the intent.” Scotsman.com News – Scotland – Watchdog bans ads featuring site of asylum seeker’s murder

“Duh?!”

Som om detta inte räckte visar siffror från tyska GDK att Nokia tappar stort i mobiltelefonförsäljning i Sverige. Från att ha sålt mer än hälften av alla telefoner har man en marknadsandel på bara 36%. Det är Sony Ericssons satsning på kameramobiler och en aggressiv prissättning som spöat Nokia rejält. Det faktum att Sharp och Samsung också släppt bra telefoner har gett Nokia huvudbry.

Diagnos: Michelingubbsjuka

På spelmässan E3 visas inte bara en massa schysst grafikutveckling inom spelvärlden utan också en hel del kvinnohud.

Det verkar som speltillverkarna tagit över däckstillverkarnas kvinnosyn och när bilsalongerna visar konceptbilar för kvinnor, av kvinnor visar mjukvaruproducenterna upp lättklädda damer som ska sälja fler spel. Sorgligt är det. (Gizmodo)

dabitch kommenterar det hela på Bold:

Ögongodistjejer har varit väldigt vanligt på spel och software mässor – det lustiga är att gamers och äkta hackare inte bryr sig om tjejerna ett dugg [inte de som jag går i sällskap med iaf] – därimot tycks knepet fungera på inköpare till butiker etc, dvs folk om inte är gamers eller hackare. Sedan står butiken där med dagens version av Atari E.T. spelet och förlorar pengar….