TV-reklamen tappar överhöghet

Den stora tablåveckan går av stapeln i maj, när TV-kanalerna i USA berättar vilka serier som överlevt pilotavsnitten. Det här är också ett tillfälle där reklamköparna samlas och möter TV-företagen.

“Network television is still the best medium for building brand awareness and selling products,” säger Adgate.

Men under gångna år har reklamen i TV minskat sina intäkter till förmån för andra sorters marknadsföring såsom events (Coca Cola har skapat “Red Lounges” där tonåringar och andra kan spela dataspel och dricka Coca Cola) liksom att online-marknadsföringen ökar stadigt.

In a world where the average consumer receives 3,000 ad messages a day, simply reaching audiences is no longer enough. Advertisers want to have a one-on-one dialogue with consumers.

Reklamvärldens utveckling mot att mer bygga relationer till varumärken och använda sig av fler medier (viral-marketing, guerilla-advertising och action-marketing) innebär en stor fara för TV-nätverken som kunnat sätta vilka priser som helst för sina reklamslots. men som Robin Kent, VD för Universal McCann, säger:

“For the price of one spot in a hit show, you can buy a lot of everything else, And even a 1 or 2 percent drop at the networks would have a huge impact.”

(USNews.com)

En annan fara för TV-reklamen är DVR-tekniken, de personliga digitala videobandspelarna där det är enkelt att plocka bort reklamen ur det inspelade materialet. Eftersom det också lär vara de allra mest populära programmen (och därmed de dyraste reklamspottarna) som spelas in är det just de stora reklamköparna som förlorar. Det har visat sig att många TV-tittare kan tänka sig att lägga ner både pengar och tid för att just slippa från reklamen.

“Early adopters also said — by a three to one margin (74% versus 22%) — that the ability to skip commercials is more important to them than being able to watch programs “on demand” (at the time most convenient to them).” (Key Consumers Will Sacrifice Convenience, Cash for Ability to Skip TV Commercials; Less Likely to Trade Their Privacy)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *