Minnet är alltid bra men kort

Som skribent har man alltid att välja mellan att endast ha papper och penna med sig och sedan glömma hälften som sagts eftersom man inte hunnit skriva ner det, eller så tar man med sig någon inspelningsutrustning. Förr handlade det om små fickbandspelare och det var ett evigt tillbakaspolande när man sedan skulle skriva artikeln. Nu finns det inspelningsmöjligheter på de flesta mp3-spelare men där är minnet det stora problemet – det krävs en hel del minne för att spela in en lång intervju. Samma problem är det med handdatorer oavsett om det är Palmone eller PocketPC – det finns inte nog med minne – även om man använder sig av minneskort – för långa eller många intervjuer.

Poynter Online har tagit fram två apparater som kan tänkas vara ett vettigt arbetsinstrument för journalister, skribenter och copywriters.

Tablet PC – en blandning av laptop och PDA. De senaste modellerna har inspelningsmöjligheter och genom One Note kan man skriva minnesanteckningar med pennan direkt på skärmen. Visst är det en lite större pryl att bära med sig men genom att anteckningarna digitaliseras kan man också söka på nyckelord i sina anteckningar.

Poynters andra förslag är Archos 380, en sorts bärbar mpeg4-spelare med inspelningsmöjligheter både med ljud och video. Hårddisken på 80 Gb borde räcka till många eller långa intervjusessioner liksom att det finns möjlighet att koppla en extern mikrofon till lådan.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *