Om Researcher

Researcher är inte en reklamblogg per se.

Målet är inte att slänga upp diverse bilder på kampanjer eller endast länka till nyheter. Researcher är inte en nyhetssajt heller. En nyhet är inte intressant för Researcher om det inte finns något att analysera vidare runt.

För det är just det som är Researchers kärnvärde: att via olika nyheter och händelser i reklambranschen lära sig något mer. Att alltid lägga till något mer än endast det som nyheten eller händelsen handlar om. Det ska alltid finnas ett ytterligare perspektiv på nyheten för att det ska finnas ett värde i en postning på Researcher.se

Det innebär att en hel del “nyheter” kan bli publicerade flera veckor efter – för att det då finns något att tillägga.

Målet är att skapa en kunskapsbank och en grund för ytterligare diskussioner om reklam. Fokus ligger framförallt på strategi och taktisk marknadsföring – inte på själva kampanjens innehåll i form av copy eller art direction.

Admin för Researcher heter Niclas Strandh.
Till vardags planner och delägare av Heimer & Company Reklambyrå i Falun.
Gift med Jenny. Två barn. Bostadsort är Borlänge.

Researcher startade redan 2002 som en intern research- / omvärldsanalysblogg för Sprida Reklambyrå.
När Niclas slutade på byrån tog han med sig bloggen och i april 2003 övergick den, via samarbete med Bold, till att bli en blog på en egen domän.

Researcher körs på WordPress-plattformen och har senare fått en systerblogg i deep.edition, där admin skriver mer personliga reflektioner runt livet och saker som inte passar in på Researcher.

Disclaimer: Researcher är en privat blogg. Det är min blogg. Den är inte kopplad till Heimer & Company Reklambyrå med mer än att jag jobbar där. Följdaktligen är det endast jag som Admin som står bakom det som skrivs här.

Personer som varit viktiga för Researcher under åren:
Åsk WäpplingAdland. Positiva tillrop, stor hjälp med kodning och i allmänhet ett stöd.
Kenneth PiloBold. Gav möjligheten att starta bloggen på allvar.
Fredrik OlssonMiami Advertising. En inofficiell mentor för admin när han dök upp som ny galenpanna i branschen.
Eva Wikner GrahnströmHeimer & Company. Admins nuvarande chef som förutom allt annat också ser Researcher som en tillgång för byråns egen marknadsföring.