Nischad hälsotidning

Kan det vara så att det behövs större nischning inom tidningsbranschen? I USA har hälsoinriktade tidningar valt att nischa sig in mot mer specifika målgrupper såsom familjer. Samma problem kan man ana i svensk media – det är svårt att se större direkta skillnader på tidningar inom samma segment. (Adrants) och (MediaDailyNews)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *