En gråtande Ronald McDonald

I stora annonser i amerikanska tidningar kommer den ständigt leende Ronald McDonald visa sin sorg över företagets döda VD Jim Cantalupo som dog den 19 april under öppningsdagen av företagets stora årliga samling.

Publicis Groups Leo Burnett Worldwide i Chicago har hastat fram annonsmaterialet vars brödtext består av “We miss you, Jim”. Candalupo som lett McDonalds i sexton månader hade jobbat hårt för att återta de marknadsandelar företaget förlorat och nu började man se effekt av arbetet. Tyvärr får VD inte se detta då han drabbades av en hjärtattack och dog under pågående möte. (Ad Age)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *