Dålig undervisning i källkritik

Endast två procent av de svenska barnen har fått regelbunden undervisning om användning av
Internet, en anmärkningsvärt låg siffra jämfört med barn i andra länder. Detta enligt en omfattande
studie av barn och ungdomars internetvanor, som EU-projektet SAFT står bakom. 4.700 svenska,
norska, danska, isländska och irländska barn mellan 9 och 16 år har deltagit i studien. Dessutom har
3.200 föräldrar intervjuats.

Generellt sett är svenska elever mycket positiva till Internet. De flesta
menar att skolarbetet blir bättre med hjälp av nätet och vid sidan av skolböcker är webbsidor den
vanligaste källan när eleverna söker information för läxor och skolarbete.

Tilliten till Internet som
informationskälla är också stor, 35 procent menar att all eller åtminstone det mesta av informationen
på Internet är sann. Sex av tio svenska föräldrar tror att deras barn klarar av att bedöma om
information är sann, men endast 15 procent av barnen svarar att de brukar kolla om den information
som de hittar på nätet går att lita på. Det är den lägsta andelen bland de länder som ingår i studien, i
Danmark är det dubbelt så vanligt att eleverna kontrollerar sina källor. (Public Access 2004:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *