Reklamfinansierade program i fara

Chicago Tribunes tv-kritiker Steve Johnson skriver om hur de stora tv-bolagens ekonomi förändras,
hur publiken blir mindre och mindre och vad detta betyder för den traditionella amerikanska modellen
med program som finansieras med reklam.

Han ser tre möjliga scenarios:
slutet för eller en
krympande, s.k. fri-tv i etern som ersätts av mer betal-tv,
mer smygreklam i själva programmen,
produktplacering
och sannolikt än mer repriseringar och ännu mer snabbproduktion istället för
genomarbetad produktion.
(Public Access 2004:02, Chicago Tribune)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *