Ogilvy störst

500 anställda. Det blir summan när Ogilvy skapar en storbyrå i Norden. Idén är att skapa tillväxt, att kunna ge sig efter de stora internationella kunder som man ännu inte jobbar med. Verksamheterna i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Baltikum kommer att helt integreras i Ogilvy Nordic. (Resumé)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *