Det är detaljerna som gör det

“Man kan tycka att det är onödigt av företag att lägga ner miljontals kronor på en ny grafisk form som inte skiljer sig mycket från den förra. Men ibland kan justeringar ha nog så stor betydelse, till och med vara avgörande för en produkts eller ett varumärkes framtid och om den kommer upplevas vara med sin tid. Bakom ligger, förhoppningsvis, lika mycket tankearbete.
Det är som i vardagen. Du behöver inte alltid slå på stortrumman, bara du har sinne för detaljer. För i det långa loppet är det de som avgör måttet av tillfredsställelse – bara du kan urskilja vilka detaljer som är viktiga.”

ur en krönika av Susanne Johansson: CAP&Design – Små grepp lika viktiga som stora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *