Eget ansvar för ett varumärke

Nya regler för immaterialrätt kommer vilket kommer ge ägaren mer ansvar men förhoppningsvis kortare handläggningstider.

“Ansvaret för att bevaka sitt firmanamn, logo och andra varumärken läggs därmed på rättsinnehavaren själv och ett registreringsbevis kan komma att vara avgörande vid förhindrande av känneteckensintrång i framtiden, för att undvika segdragna tvister i en rättsinstans. Inte minst med hänvisning till att en tvist i domstol i dagsläget tar flera år med höga advokatkostnader som följd och med ett registreringsbevis behöver man förhoppningsvis inte driva saken så långt.”

(Barbro Tannborg – Varumärkeskonsult)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *