Basha Resumé

I grenen Resumé-bashing så har vi numera en klar ledare i A. von Achtersnurra. Hennes postning Gissa tidningen gissa tidningen är så klockren att det bara är att buga djupt inför mästarinnan.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *