Adscape mäter påverkan av reklam

Reklam påverkar. Projektet Adscape ska ta reda på hur reklamen påverkar omgivningen. Det som intresserar forskarna är hur människor upplever stadsrummet via reklamen. (via Billboardom)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *