Kunder som inte fattar

Jonas, min kollega inom plannerskrået tar upp några tänkvärda tips när det gäller att försöka få ut så mycket fakta och medverkan från kunden som möjligt. Och att uttrycket “kunden, dvs. vår uppdragsgivare, förstår inte” är dumt. Om någon inte förstår är det vårt ansvar att se till att kunden förstår. Svårt och frustrerande – men nödvändigt. Han tar upp några punkter som kan klargöra grunden i många projekt:

Vill min uppdragsgivare vara delaktig i uppdraget (klart hon vill, men i vilken utsträckning)?
Har min uppdragsgivare de kunskaper som krävs för att vara delaktig i uppdraget?
Har min uppdragsgivare möjlighet att vara delaktig i uppdraget (tidsbrist är inte en direkt ovanlig företeelse)?

(Tankar om planning)

Problemet är kanske att vi ofta vill försöka att utbilda kunden – å andra sidan: det är just för att de inte har den kunskapen som de köper våra tjänster. Samtidigt måste vi också finna samsyn annars går det inte att nå effekt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *