Magasinsutvecklingen

Carats Emma Asquith, ansvarig för pan-europeiska medieköp, är i Sverige och pratar om printmediernas framtid. Hon ser bland annat framtida hot mot affärstidningar i stort – fr a är det internet som utgör det stora hotet mot printeditionernas annonsintäkter. Hon ser en nödvändig utveckling:

“En kombination av prenumerationsintäkter och annonsintäkter på internet verkar vara en riktig affärsmodell.”

Däremot har livsstilsmagasinens utveckling förvånat mediebedömarna. Tanken att marknaden skulle vara mättad har visat sig vara fel – utvecklingen av magasin med kvinnor som målgrupp har mer eller mindre boomat på alla marknader.

Emma Asquith menar att utvecklingen är svår att sia om och anser att printannonsering måste våga vara mer kreativa och tänka utanför “boxen”. (N24.se)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *