Att plocka russin

Den trend som kunnat skönjas under senare åren: att använda tillfälliga grupper av kreatörer och strateger, verkar även få fotfäste på allvar i den svenska reklammyllan. En grundläggande ståndpunkt verkar vara den Mats Wester på Spendrups har:

“Det är egentligen inte ett byråval vi gör utan vi vill arbeta med vissa individer.”

Spendrups väljer att lägga över Mariestad-varumärket på Calle & Olle, ett konto som DDB Sthlm hittills haft, och bryggeriet är inte främmande för att göra samma sak med Norrlands Guld. Det skulle innebära att DDB förlorar ett konto de haft i många år. Mats Wester på Spendrups förklarar:

“Vi vill testa att inte binda oss till en fast byrå utan hitta lämpliga kreatörer för varje uppdrag.”

(Resumé)

Läs också om Kampanjupplägget för Mariestad.

En annan postning om trenden att plocka russinen ur kakan finns här.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *