Morgontidningarna vinnare

Under april ökade annonsinvesteringarna med sexton procent. Allt som allt handlar det om investeringar på 3,2 miljarder.

SIFOs siffror visar att de stora vinnarna är morgontidningarna i storstäderna som ökat 36 procent och 742 miljoner i reda pengar. TV-reklamen i riksdelen ligger relativt jämt i jämförelse och ökar med modesta nio procent – dock handlar det om den största summan: 1,2 miljarder.

Bioreklamen har ökat sin andel av annonsörernas investeringar med 58 procent, lokala tv-spottar har ökat med 41 procent och radio har ökat med 38 procent.

Det är jämt skägg mellan kvällstidningarna vars annonsintäkter ökade till 170 miljoner (25 procent) och lokalpress som ökade med tjugo procent till en summa av 443 miljoner.

Tappar gör populärpress och fackpress men också butiksreklamen minskar med sexton procent.

Utomhusreklamen ökar lite och summan som läggs på den är jämförelsevis rätt modest: 139 miljoner kronor. (Resumé)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *