Sista brevet?

Anna Berger-Kettner har skrivit ännu ett mail till Researcher:

Ja det blir ju ett ganska långt tankeutbyte det här.
Jo du har helt rätt i att man naturligtvis kan sätta upp vilken logga som helst om man byter skylt. Men styrelsens – möjligtvis finns här någon hake – tanke var att man skulle kunna införa det nya skyltsystemet där vi av olika skäl måste sätta upp nya skyltar. Där det stjäls, förstörs, busslinjer förändras eller vi bygger nytt/om. Sen finns det oxå en massa platser där skyltarna är fel eller inaktuella. Vi skulle alltså inte smälla upp det nya skyltsystemet överallt på en gång. Och det var helt klart – som vi uppfattade det, jag har klarat med rätt många i styrelsen – så att proffsen menade att ett loggabyte krävde skyltbyten överallt. Hela utgångspunkten var att det är förödande att ha olika loggor i bruk, eller ens en logga och ett generiskt märke/ickelogga.
För mig har problemet hela tiden varit att vi haft och fortfarande på vissa ställen olika bolags loggor och andra identitetssignaler uppe. Entreprenörena har enligt min mening en enda kund – SL. SL har två miljoner resenärer/kunder. Dom måste vi vara varsamma med. Och det är då man kan ta sig åt huvudet över det som hänt de senaste dagarna. Jag håller helt med om att detta varit oerhört kostsamt i den abslut viktigaste valuta SL har – resenärsförtroende. Men det är ju just detta vi med vår reaktion på mötet ville undvika…

En sista kommentar. Det har inte tagits något formellt beslut att skrota något. Det finns nämligen inget beslut att införa ny logga. Vad som hände var att vi fick information på ett styrelsemöte och reagerade på den, till tjänstemännens ledning… Men igen. Ett eventuellt beslut att göra en jätteinvestering i ett omfattande och vid ett tillfälle genomfört skyltbyte. det är en styrelsefråga. Om så bara pga beloppen det handlar om

Jag tycker att Anna Berger-Kettner har visat att det finns politiker som tar sig tid att diskutera frågor med andra. Om man faktiskt tar sig tid att lyssna på dem.
Fortfarande anser jag att de “proffs”, som så bensäkert pratar om att det inte skulle fungera med olika logotyper, inte har 100% rätt. De väljer att använda en sorts regelmässighet utan att se till varumärkets inneboende värden för resenärer. Att SL skulle förlora mer på att ha olika logotyper än att det här blir en stor affär tror jag är ett feltänk i grunden.
En allegori: din bästa vän byter drastiskt färg på håret. När du visar bilder på honom/henne för en annan vän så utgår jag från att du inte anser att vänskapsvärdet förändrats på grund av att hårfärgen har förändrats. Om man då lägger över det på logotyper så beror det på vilken relation konsumenten har till ett varumärke om relationen klarar av olika logotyper.
I SLs fall handlar det om att konsumenten=resenären har en stark relation till varumärket SL, positivt eller negativt. Den relationen handlar om mer än logotypen, en ny logotyp eller en blandning spelar en oerhört liten roll för varumärket SL utan det varumärkets värden ligger i att SL lyckas uppfylla sina löften.
En logotyp har starkast påverkan när man ska skapa en ny relation, relansera ett varumärke med nya värden eller om det finns stora valmöjligheter för konsumenten med samma värden som varumärket. Inget av detta behöver SL.
Därmed menar jag att i längden skulle SL kunna bygga upp en ny grafisk profil utan att behöva göra en gigantisk investering på en gång. Att passagerarna skulle tappa känslan för bolaget är mindre troligt.

Tidigare artiklar finns här, här, här och här.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *