Relation är A och O

“Jag gillar dig… och den som betalar dig”

Besökare som har relationer med sajter är mer benägna att ta åt sig den reklam som finns på sajten. Det menar en undersökning från Online Publishers Association.

Sajtsamhörigheten är varumärkesdrivande när det handlar om reklam, mer än frekvens. Studien visar att hög frekvens av en annons visad för besökare med hög grad av samhörighet med sajten ger allra störst reklameffekt.

“The existence of a media ‘halo effect’ has been presumed by advertisers in traditional media for decades. This research shows that the media halo effect works with online advertising, as well, and that advertisers who target sites that attract loyal, high affinity audiences will, indeed, see superior results.”

Genom att använda ett index för känslan av samhörighet kunde man se att rekommendation av sajten (från andra) var värt 60%, tillfredsställelse med innehållet 24% och hög status bland favoritlänkar 16%.

  • 38% av besökare med hög grad av samhörighetskänsla menar att de var mer benägna att köpa produkter från de varumärken som annonserades.
  • 12% kunde återberätta onlineads för de testade varumärkena jämför med bara 7% av besökare med låg samhörighetskänsla. Ännu högre värden visade varumärken som har en ökad annonsering på sajten.
  • Sajter med sport (82%), mat, livstil och nöje (72%), datorer och teknologi (72%) hade bäst värden för att ha besökare som skaffar sig en känsla av samhörighet med sajten. Det lägsta värdet hade affärstidningssajter.
  • Hög exponeringsfrekvens riktat mot besökare med hög samhörighetskänsla är den bästa kombinationen.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *