Gratistidningar på främmande språk

First we take Manhattan…

Metro släpper en version i New York. På svenska. Och andra tidningar gör samma saker, men på andra språk: ratingföretaget Nielsen har planer på att släppa en daglig gratistidning på holländska.. Målgruppen är de många europeiska personer som vistas kortare eller längre i New York, företrädesvis män i 18-34 årsåldern, en grupp som inte exploaterats speciellt mycket. Metro och andra menar att dessa vill läsa nyheter på sitt eget språk.

En ännu märkligare idé är News Corp.:s idé om att ge bort reklamplats. Tidningen, som blir en gratis systertidning till New York Post, kan komma att kallas “Bull” och vara först av alla med det senaste genom att pressa pressläggning och trycktider.

Gratistidningarna är kanske printframtiden. Men vad kommer sen? Kanske är det som T. Herman Zweibel på Onion uttrycker det:

“‘Free schmee. If those guys are going to publish for free, we’ll start paying people to read our New York edition.'”

(MediaPost)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *