Fler och fler avancerade mobila uppkopplingar

Närmare sextio procent av den nordiska arbetskraften har tillgång till någon sorts mobil plattform och den siffran ökar snabbt. IDC menar att det är många som också prövar mer avancerade funktioner på sina mobiltelefoner vilket gör att tekniken blir adapterad snabbare. Norden tillhör den främsta av regionerna när det gäller mobil teknik. Åtkomst av mobila nätverk är nästan hundra procent inom företagarsidan liksom att konsumentsidan visar på vilja att använda avancerade funktioner, där utvecklingen går allra snabbast.

“Drömmen är att kunna ta med sin arbetsplats överallt. Problemet är vad som händer om man tappar sin pda eller glömmer den bärbara datorn någonstans. Dessutom är frågan hur säker den mobila överföringen är exempelvis på en flygplats. Det är stor skillnad mellan att ladda ned företagsdata, jämfört med att ladda ned Hammarbyloggan. Högst upp på önskelistan finns åtkomst till företagets e-post, följt av internet- och intranätåtkomst. Först därefter kommer åtkomst till affärskritiska program, samt ekonomi- och affärssystem.” Per-Arne Sandegren, IDC.

(ComputerSweden)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *