DN blir go.kund

Dagens Nyheter, som till hösten går igenom ett paradigmskifte genom att bli helt i tabloidformat väljer också att byta reklambyrå. Lowe Brindfors förlorar Sveriges största morgontidning till go.garbergs. DN vill jobba fram en ny kommunikativ plattform vilket go.garbergs har bra kompetens att göra då även go.pilots nu ingår i själva Garbergssfären. (Dagens Media). Visserligen anser Lowe Brindfors inte att DN är så mycket att förlora eftersom det i princip var pro bono.

På samma sätt gör de stora affärsbankerna invecklade turer i reklambyråsvängen – bland annat går SEB från go.garbergs till Lowe Brindfors som även förlorat Förenade Sparbanken. Andra företag flyttar sina konton och det är inte bara Leo Burnett som får finna sig i att förlora mer än hälften av sina intäkter på grund av förlorad kund: TBWA förlorar SJ och Telia samlade alla sina reklamkulor i Storåkers-korgen.

I min uppdaterade spaning för reklambranschen har jag sett det här redan tidigare och det visar att det finns ett uppdämt behov av att kommunicera med marknaden från reklamköparnas sida. Vi är på väg in i en högkonjunktur, och marknadsföringen brukar vara den bästa tendensmätaren.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *