Först så går det ner och sen går det upp

För tionde månaden i rad har printannonseringen i USA gått ner jämfört med föregående månad. Men positiva tendenser finns att nedgången är mindre än förutvarande månader och att situationen faktiskt ser bättre ut än på arton månader.

“While the continuation of declines in paging are discouraging, the numbers overall and especially for the two largest categories–automotive and drugs/remedies–were strong in the first quarter of last year,” Rebecca McPheters, president of magazine consultancy McPheters and Co.

… eller inte

Från Madison Ave-hållet är det däremot lite mindre glada toner. Problemen ligger i att tidningarna har mer flexibla deadlines för reklam vilket gör att branschen senare får reda på vilka reklamplatser som verkligen finns att tillgå men också situationen i världen liksom den låga dollarkursen.

“Even if you’re positive [about the months ahead], the mindset of advertisers is conservative right now,” he explains. “With what’s going on in the world and the election coming up, there’s this sense of ‘let’s not go crazy with ad spending until things settle down.'” Brett Stewart, senior vice president, director of strategic print services at Universal McCann/New York.

(MediaDailyNews)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *