I rymden kan ingen höra dig skrika

En rysk ingenjör har tagit patent på ett sätt att använda rymden som en jättestort utomhusreklamplats.

“Space commercials could embrace huge areas and a colossal number of consumers,” he said. “This would literally be intercontinental coverage.”.

Alexander Lavrynov idé är att skapa satelliter som med hjälp av solstrålarna skapar reflektioner och genom att sammanbinda satelliterna kan reklambudskap bli synliga på stjärnhimlen från jorden. (Yahoo! News|Toronto’s News|Space.About.Com|CNN.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *