Blandat från Marknadsförbundet

Ha attityd istället för att göra en dålig kopia på andras förpackningar
Nästan alla produkter inom en kategori ser likadana ut och är nästan lika. Grunden för varumärkes-profilering är inte längre kontinuitet. Utan radikala förändringar krävs för att inte försvinna. Det säger Richard William på William Murray Hamm som var Årets brittiska designbyrå Creating Difference

Självrekryterat urval motsvarar insändarspalt i en tidning
Vill man ha en bild av verkligheten så gäller alla tidigare kända vetenskapliga krav, även på Internet. Resultatet från Internetundersökningar med sannolikhets- respektive självrekryterade urval ger motstridiga resultat, säger Wissing som undersökt saken.

20% av barns ordförråd består av märkesnamn
En dansk studie visar att barn 5-7 år kan omkring 1.000 ord.
Av dessa är 200 namn på varumärken.

Tre märkeskonsumenter finns:
– Den prestigeorienterade märkesköparen (35%).
Män och 14-29 -åringar är överrepresenterade. Image är viktigt och varumärket ska stå för exklusivitet, individualitet och livskänsla.

– Den lojala märkesköparen (30%).
Här handlar det mest om äldre personer med hög bildning och goda inkomster. För dem innebär ett visst varumärke säkerhet och förtroende för kvaliteten.

– Den prisorienterade märkesköparen (35%).
Här bestämmer till största delen plånboken vad som inhandlas. De köper helst rabatterade varor och håller sig ofta till no-name-produkter/handelsmärken.

I kärva ekonomiska tider måste man vara mer uppfinningsrik och ta till grepp som s k gerilla-marknadsföring:
– Miniförpackningar med schampo klistrades på reklamaffischer.
– L’Oréal gjorde reklam för herrdoften Titanium på järnvägsstationer med hjälp av doftande reklamaffischer. Doften spreds inom en radie av 2 meter från affischen med hjälp av ett särskilt fläktsystem.

Produktplacering alltmer accepterat
Olika nivåer på produktplacering:
1. I bakgrunden
2. Närbild i bakgrunden
3. I förgrunden
4. Närbild i förgrunden
5. Användande (skådespelaren rör produkten)
6. Användande plus närbild
7. Uttalat stöd/bekräftelse (skådespelaren använder produkten).
På denna punkt betraktas reklam och produktplacering som detsamma.
8. Garderob (skådespelaren är klädd i produkten)
9. Verbal (skådespelaren omnämner produkten)
10. Verbal plus (skådespelaren omnämner och rör produkten)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *