Vårda varumärket prio ett

“Varumärkesvård och affärsförståelse viktigast för kommunikationscheferna, enligt Prime PRs undersökning.

Pr-byrån Prime och rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg frågade 116 kommunikationschefer, marknads och informationschefer, på de största bolagen om vad de anser om sin yrkesroll och om de förändringar som skett de senaste åren. Undersökningen har inte gett några sensationella rön. Slutsatsten av undersökningen är att både marknads och informationschefer anser att varumärkesvård är den viktigaste uppgiften. Det krävs ökad förståelse för affärerna, är den andra slutsatsen som Prime och Hammer & Hanborg drar.
De båda byråerna frågade även respondenterna om vilka de ansåg vara de bästa kommunikationscheferna. 38 chefer fick en röst vardera. Av de som av allt att döma fick fler kunde följande lista presteras:

1. Henry Sténson, informationsdirektör Ericsson
2. Carl-Henric Svanberg, VD Ericsson
3. Marie Ehrling, VD TeliaSonera Sverige
4. Staffan Ternby, informationsdirektör AstraZeneca ”
(Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *